Anisakis

Què s’està estudiant de l’anisakis?

Anxova amb Anisakis a sobre

En l’actualitat, s’estan duent a terme nombrosos estudis per trobar metodologies que permetin detectar l’anisakis del peix que consumim, així com tractaments que disminueixin la prevalença de l’anisakiosi. Per una banda, s’estan provant noves tècniques moleculars que permeten esbrinar si el peix està infectat per anisakis. Per altra banda, s’estan assajant nous tractaments com l’alta pressió hidrostàtica, l’electrocució o la succió al buit per eliminar els paràsits del peix. Alhora, s’està investigant sobre la repercussió de llençar les vísceres dels peixos infectats al mar. És a dir, si les vísceres parasitades tornen a la cadena tròfica, els paràsits poden tancar el seu cicle biològic quan siguin ingerits pels mamífers marins.

Així mateix, d’altres estudis sobre l’anisakis tenen com objectiu esbrinar si aquests afecten a la salut dels peixos i com això pot repercutir en els stocks pesquers. (Veure apartat Àmbit científic).

Notícies