Biotoxines

Què són les biotoxines marines?

Les biotoxines marines que sintetitzen determinades espècies d’algues planctòniques, són substàncies químiques molt tòxiques que quan s’incorporen als teixits dels mol·luscs filtradors (que s’alimenten d’aquestes determinades algues del plàncton), poden originar intoxicacions en l’home quan aquest ingereix els mol·luscs. A més de l’home, les biotoxines també poden afectar l’ecosistema marí ja què provoquen efectes negatius a ocells, peixos i cetacis.