Biotoxines

Què s’està estudiant actualment en matèria de biotoxines marines?

S’està estudiant les causes de la proliferació de marees roges al món, estudiant la dinàmica de les espècies que configuren les proliferacions de microalgues tòxiques, detectant i preveient aquestes proliferacions i les biotoxines.

També es continua estudiant l’impacte de les biotoxines sobre l’ecosistema marí en general i la salut humana.

A Espanya s’ha posat en marxa la Red Ibérica de Algas Tóxicas y Biotoxinas, una plataforma professional que pretén potenciar el coneixement i la gestió eficient dels problemes associats en el fenomen de les algues tòxiques.

Arreu del món hi ha programes d’estudi de les marees roges, com el de la UNESCO i el de la NOAA.