Histamina

Com afecta la salut de les persones la histamina ?

INTOXICACIÓ o FALSA AL·LÈRGIA

El principals símptomes de la intoxicació són aparentment de tipus al·lèrgic (cutanis, gastrointestinals, circulatoris i neurològics) i es tracten amb antihistamínics.

En base a l’anàlisi de dades procedents de diversos episodis d’intoxicació, s’ha suggerit la següent guia interpretativa dels nivells d’histamina en peix:

<5 mg/100 g (consum segur)

5-20 mg/100 g (possiblement tòxic)

20-100 mg/100 g (probablement tòxic)

>100 mg/100 g (tòxic i insegur pel consum humà)

A diferència de les al·lèrgies alimentàries veritables, les intoxicacions per histamina es consideren falses al·lèrgies alimentàries. Les al·lèrgies veritables es caracteritzen perquè el sistema immunològic identifica erròniament l’aliment com un cos estrany aliè a l’organisme (al·lergen) i sintetitza a nivell leucocitari anticossos destinats a neutralitzar-lo. En posteriors contactes amb l’al·lergen, el sistema immune produeix l’alliberament al torrent sanguini de grans quantitats d’histamina acumulada i d’altres substàncies que són les responsables de la simptomatologia pròpia de les al·lèrgies. En els casos d’intoxicació o enverinament histamínic, en canvi, la histamina s’ingereix pre-formada i el pacient pot ingerir de nou l’aliment sense que es presentin més símptomes d’al·lèrgia (sempre i quan, naturalment, l’aliment estigui en bon estat).

Actualment, després de les toxiinfeccions i intoxicacions alimentàries d’origen microbià, les intoxicacions per amines biògenes, especialment degudes a histamina en peix i derivats, constitueixen la segona causa d’intoxicacions d’origen alimentari. Les dades sobre els efectes tòxics de les amines biògenes són insuficients, perquè és difícil conèixer la freqüència real d’aquestes intoxicacions i no sempre es diagnostica correctament. Segons un estudi del Centro Nacional de Epidemiologia, durant el decurs del període 2003-2006 es van notificar a Espanya un total de 51 brots de intoxicació alimentària per biotoxines procedents de peix i marisc provocant un total de 341 casos. L’agent etiològic implicat en el 92 % dels brots fou la histamina i els llocs on es produïren els casos foren els domicilis particulars (35%) i els bars i restaurants (43%). Del total de casos, més de 10 brots es produïren a Catalunya, preferentment durant els mesos estivals. La causa més probable és la refrigeració inadequada del peix.

Sabies què?

La FDA (Food and Drug Administration) dels Estats Units, ha elaborat una llista “top ten”dels principals aliments involucrats en intoxicacions alimentàries a partir d’un estudi de gairebé 50.000 casos als USA. Sorprenentment, els brots d’intoxicació histamínica per consum de tonyina assoleixen la tercera posició del ranking. La tonyina és una espècie en perill d’extinció  comercial.

INTOLERÀNCIA A LA HISTAMINA

La principal diferència entre les al·lèrgies i les  intoleràncies alimentàries consisteix bàsicament en què les al·lèrgies produeixen una reacció poc habitual del sistema immunològic per mitjà d’anticossos i  les intoleràncies són la resposta de l’organisme a una mancança metabòlica (per exemple: la intolerància a la lactosa és deguda a l’absència d’un enzim digestiu denominat lactasa que descompon el sucre de la llet). Actualment, s’ha descrit un efecte advers de la histamina més proper a una intolerància que a una “falsa al·lèrgia” i que es caracteritza per l’absència dels enzims de metabolització de la histamina degut a causes genètiques, patològiques o d’interferència farmacològica. La intolerància a la histamina pot estar lligada al consum d’una àmplia gamma d’aliments (formatges, vins, productes de la pesca ...) i podria afectar segons dades aproximatives a un 3 % de la població.

Sabies què?

Les amines susceptibles d’ocasionar efectes tòxics importants van ser les responsables a Catalunya d’un 3% de les gastroenteritis durant l’any 2004?