Histamina

Què s’està estudiant actualment en matèria d’histamina?

El desenvolupament de mètodes més ràpids i fiables per a la detecció de bactèries formadores d’histamina basats en tècniques de biologia molecular (PCR).

El desenvolupament de mètodes ràpids de detecció “in situ” de la histamina basats en tècniques d’immuno-assaig.

L’assessorament en riscos alimentaris produïts per la histamina en base a la casuística epidemiològica.

Els mecanismes íntims d’acció de la histamina, el disseny d’antagonistes pels receptors i les bases farmacològiques dels tractaments antihistamínics.

Els efectes dels enverinaments per histamina sobre el tracte gastrointestinal.

L’establiment de límits d’histamina més precisos en tota mena de productes alimentaris i la publicació de la corresponent normativa d’abast internacional.

El desenvolupament de dietes específiques per a intolerants a la histamina.

El desenvolupament de procediments en tecnologia alimentària que permetin un consum més segur d’aliments  lliures d’histamina.