Anisakis

Per a més informació

Vídeos

Documents

Informació sobre l’anisakis (Agència Catalana de Seguretat Alimentària) | > Link

Informació sobre l’anisakis (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición) | > Link

Paràsits als peixos (European Food Safety Authority), en anglès | > Link

Anisakiasi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), en anglès | > Link

Notícies