El mercuri

Com afecta la salut de les persones el mercuri?

L'emperador és una espècie que conté molt mercuri.
Foto: José Pérez - Club Náutico de Torrevieja

Tal i com s’explica en el bloc dedicat als omega 3, el peix i el marisc són una part important d’una dieta saludable. Amb tot, quasi tots els peixos i mariscs que consumim tenen algunes restes de mercuri. Per a moltes persones, el risc del mercuri procedent de la majoria de productes pesquers no ha de constituir cap preocupació per la seva salut. En canvi, algunes espècies comercials contenen una concentració de mercuri major que la resta d’espècies, i això pot afectar la salut humana

Els riscs del mercuri en peix i marisc depenen no només dels nivells de mercuri de cada espècie que es menja sinó també de la forma de mercuri, i l’edat i la condició de la persona afectada, entre altres. El mercuri, present en els productes pesquers en forma de metilmercuri, té efectes nocius sobre el desenvolupament neurològic dels fetus i nens, de manera que el creixement del cervell i del sistema nerviós es poden veure afectats. S’ha detectat alteracions de la memòria, el llenguatge, la visió i l’atenció, entre altres, en nens exposats a metilmercuri. Per això el col·lectiu més sensible al mercuri és el format per les dones (abans i durant l’embaràs i durant el període de lactància) i els nens.

Sabies què?

Un estudi recent ha demostrat que gairebé el 10% de les dones nordamericanes tenien nivells de mercuri al seu cos superiors als màxims recomanats per l’administració d’aquell país.

El consum de peix i marisc representa aprox. el 90% de l’exposició humana al metilmercuri als Estats Units, del qual el 40% procedeix de la tonyina pescada al Pacífic.

A nivells superiors de concentracions de mercuri durant un plaç llarg de temps, també pot produir efectes neurològics i renals en adults. En els adults, el metilmercuri també ha estat relacionat amb malalties cardiovasculars i amb el risc a patir un infart de miocardi. Diferents estudis epidemiològics han demostrat que molta gent té a la seva sang uns nivells de mercuri superiors al nivell de seguretat.

Les víctimes oblidades de l’enverinament per mercuri

Els dofins també pateixen pel mercuri.
Foto: Fundació CRAMTot i què la majoria d’estudis tracten de l’impacte del mercuri sobre la salut humana, no hem d’oblidar que altres animals predadors també pateixen pel mercuri. Entre aquests trobem els dofins, alguns ocells marins i els ossos polars, que també es veuen afectats negativament en menjar -com els homes- peixos que ja de per sí tenen molt mercuri (biomagnificació). Els impactes dels metalls pesants com el mercuri sobre la salut i reproducció d’aquests animals vulnerables incrementa actualment el risc de supervivència de les seves poblacions ja de per sí castigades per altres factors com la pesca o la caça, el canvi climàtic i altres contaminants.

Sabies què?

Els pobles que mengen mamífers marins com el japonès i el de les Illes Faroe tenen nivells de mercuri significativament més alts que la resta de pobles del món.

El mercuri i altres metalls pesants fan que alguns peixos contaminats canviïn de sexe, la qual cosa afecta la seva reproducció.

Finalment, cal dir que un estudi recent (2013) efectuat als Estats Units vincula el consum de omega-3 amb el càncer de pròstata: l’estudi ha trobat una relació entre els àcids grassos omega-3 i un risc major de patir càncer de pròstata.