El mercuri

Què s’està estudiant sobre el mercuri?

Els dofins també pateixen pel mercuri.
Foto: Fundació CRAM

Es continua estudiant els efectes negatius del metilmercuri sobre diferents aspectes de la  salut humana altres que els neurològics, com per exemple el seu possible potencial carcinogènic.

També s’està valorant el contingut en mercuri i altres metalls pesants (cadmi, plom, etc) en noves espècies i en nous llocs on prèviament no s’havia fet, ja que cal més informació sobre els nivells de contaminació per metilmercuri en peixos comestibles. En aquest sentit, s’està estudiant el contingut en mercuri i altres substàncies nocives de  peixos com la “panga” i la “perca del nil”, procedents de l’Àsia o l’Àfrica, que en els darrers anys s’han incorporat a la nostra dieta.  Malgrat que les administracions realitzen controls sanitaris, el fet que aquests peixos es cultivin en llacs i rius on el tractament dels residus que s’hi aboquen és de vegades qüestionable, algunes organitzacions com la Blue Ocean Institute la OCU han mostrat la seva preocupació i recomanen no menjar en excés aquests peixos (sobretot dones embarassades i nens).

Sabies què?

La introducció del la perca del Nil al llac Victòria (Tanzània) amb finalitats d’aqüicultora va suposar greus problemes ecològics en aquest llac a més de socials, que van quedar reflectits al reportatge “El malson de Darwin”.

També s’estan fent estudis sobre el cicle del mercuri i com aquest arriba a mar a través de diferents vies.