El mercuri

Per a més informació

Vídeos

Documents

Peix i mercuri (Environmental Health Alliance, en anglès) | >Link

Peix i mercuri (US Environmental Protection Agency, en anglès) | >Link

El Mercuri (Universidad de Cartagena de Indias, Colombia) | >Link

Estudi sobre la contaminació química en els productes pesquers | >Link

Estudi sobre la contaminació química en els aliments (Agència Catalana de Seguretat Alimentària) | >Link

Mercuri als peixos de l’Ebre (diari Avui) | >Link

Peix i mercuri (Environmental Health Alliance, en anglès) | >Link

Peix i mercuri (US Environmental Protection Agency, en anglès) | >Link

El mercuri i la salut I (Health Canada, en anglès) | >Link

El mercuri i la salut II (US Environmental Protection Agency) | >Link

El mercuri i la salut III(US Agency for Toxic Substances, en anglès) | >Link

El control de la qualitat dels productes pesquers a Catalunya | >Link 1 >Link 2

La posidònia com a indicador de la contaminació marina | >Link

El mercuri i salut IV (diari The Telegraph, en anglès) | >Link

El mercuri i salut V (Organització Mundial de la Salut, en anglès) | >Link

El mercuri i la salut Jocs per a nens sobre peixos i contaminants (en anglès) | >Link

Estudi sobre la contaminació en algunes espècies (en anglès) | >Link

Estudi sobre el mercuri en algunes espècies (en anglès) | >Link

Normativa europea sobre mercuri i altres metalls pesants en aliments | >Link

Article sobre el mercuri als peixos i altres compostos tòxics (El País) | >Link

Mercuri i dofins: | >Link

“Peix, mercuri i nutrició” (Prairie Public Broadcasting & University of North Dakota) (en anglès) | >Link

Mercuri: de l’origen al peix (Dartmouth Medical School) (en anglès): | >Link

Els metalls pesants que absorbeixen els peixos (Televisió de Catalunya & Universitat de Barcelona) | >Link

El peix que mengem té mercuri (Televisió de Catalunya & Universitat de Barcelona) | >Link