Notícies

The Conversation: “China’s economic explosion is ravaging its coastal ecosystems”

30/08/2014

El ràpid creixement econòmic de Xina ha portat a una important degradació de les zones costaneres, segons es desprèn d’un estudi (> Link) portat a terme amb dades socials, econòmiques i mediambientals dels darrers 60 anys. Una de les tendències analitzades ha estat la de la pesca (juntament amb la pol·lució i la transformació dels hàbitats costaners). Sembla ser que el motiu principal d’aquesta degradació ha estat el creixement econòmic (més que no pas l’increment de població) que ha sofert el país des de la reforma econòmica portada a terme l’any 1978. Per exemple, tant la diversitat d’espècies com la talla dels peixos marins no havia canviat fins el 1978, però ambdues s’han reduït de forma constant des d’aquest any. A més, tot i la gran extensió que ja ocupa l’aqüicultura en aquest país, sembla ser que per poder així satisfer les necessitats, necessitaria més terreny costaner del que realment disposa, tot destruint els ecosistemes costaners.

> Link