Notícies

The Conversation: “Llissons des de l’Atlàntic Nord podrien ajudar a salvar el peix de la Mediterrània”

30/07/2014

La Mediterrània és una de les zones més intensament pescades de tot el món i pot veure’s abocada a un col·lapse molt important, que a diferència d’altres àrees com l’Atlàntic Nord i el Mar del Nord, no ha experimentat cap tipus de millora pel que fa als estocs de peixos explotats tot i la vigència de normes específiques de la Política Pesquera Comuna (PPC), i es deu principalment a: la ineficiència en la implementació i el control d’aquestes normes a la Mediterrània; la selectivitat en les talles, essent en general més petites a la Mediterrània que a l’Atlàntic Nord; la selectivitat de diferents espècies de peixos.

> Link