Notícies

The Conversation: “La prohibició sobre el rebuig pot beneficiar els peixos i els pescadors, però la sostenibilitat és el més important”

30/05/2014

A partir de l’any 2016 entrarà en vigor una nova llei a través de la Política Pesquera Comuna (PPC) (> Link; > Link) que obligarà a les flotes de pescadors professionals a desembarcar al port totes les captures que realitzin, incloent el rebuig (que fins ara es retornava  a mar després d’un procés de selecció, abans d’arribar a port). Hi ha estudis que demostren que aquesta opció podria ser dolenta per a la sostenibilitat dels estocs a llarg termini que no pas impulsar recolzar  mesures que evitin el rebuig,  ja què la primera opció té efectes negatius pels ecosistemes marins: per una banda es continua exercint una forta pressió sobre els estocs -es continua capturant i desembarcant una gran quantitat de peix- i per l’altra es limita els recursos alimentaris per a nombroses espècies animals oportunistes com les aus marines, mamífers marins i animals del fons marí. Així, a llarg termini, semblaria més coherent un segon escenari on es promocionés una pesca més selectiva, tot evitant el rebuig. > Link