Notícies

La pesca d’arrossegament fa aprimar els peixos (i això és dolent)

29/02/2016

Es podria dir que la pesca de ròssec és probablement una de les activitats humanes més destructives, a més de reduir la diversitat d’espècies i aplanar els complexos hàbitats del fons marí. El pas de l’art de ròssec deixa darrera seu un ecosistema alterat, menys complex, amb menys organismes invertebrats i amb menys peix. Per exemple, la captura de crancs, gambes i cucs limita l’aliment dels peixos que viuen en aquest entorn. Com més activitat de ròssec en una zona, menys aliment estaria disponible pels peixos restants. Així, més ròssec significa menys aliment i peixos més prims, tot i que curiosament, no més famolencs (sobretot en determinades espècies). Per què és dolent que els peixos siguin més prims i tinguin menys greix? Per una banda perquè això pot generar reduccions en el seu valor de mercat; per altra banda, són peixos menys sans i amb un èxit reproductor menor que pot desembocar en una menor descendència.
Per a més informació: > Link