Notícies

Els COPs no limiten el creixement del fitoplàncton en el medi marí

29/02/2016

Investigadors de la Universitat de Gant (Bèlgica) han confirmat que els COPs no suposen un factor limitant per al creixement del fitoplàncton. A fi i efecte de demostrar-ho, l’equip encapçalat per Colin R. Janssen va quantificar la contribució relativa de dos classes de COPs (PCBs i pesticides) a la dinàmica de la biomassa de fitoplàncton marina. L’estudi es va portar a terme en dues àrees ben diferenciades (el mar del Nord i l’estret del Kattegat), observant-se diferències notables entre elles.
Per a més informació: > Link