Notícies

Les balenes de la Mediterrània presenten una càrrega més elevada de COPs

29/02/2016

Com a conseqüència de l’especial geomorfologia del Mar Mediterrani, així com de la important quantitat de substàncies abocades, les concentracions de COPs en cetacis del Mediterrani Occidental podrien ser molt més elevades que els nivells trobats en espècimens de l’Hemisferi Sud o l’Atlàntic Nord. Així ho demostra una investigació desenvolupada per científics francesos i belgues publicada a la revista “Environmental Research”, que van certificar que la concentració de COPs en greix fins i tot superava els llindars de toxicitat. Així mateix, es va comprovar que la contribució més important al total d’equivalents tòxics (TEQ) venia dels PCBs tipus-dioxina.
Per a més informació: > Link