Notícies

La deposició atmosfèrica de COPs és una via important en la contaminació química dels mars

29/02/2016

Investigadors del CSIC de Barcelona, encapçalats pel Dr. Jordi Dachs, conjuntament amb la Vrije Universiteit Brussel, confirmen que la deposició atmosfèrica de COPs contribueix notablement a la càrrega de contaminants dels mars i oceans. Tot i que algunes mesures legislatives, com ara les Directives Marc de l’Aigua i sobre Estratègia Marina, no tenen en compte aquesta ruta, és un punt fonamental per entendre d’on prové la biodisponibilitat, exposició i grau de contaminació per COPs en el medi aquàtic. Només així es podran desenvolupar protocols ambientals de protecció en tota la seva dimensió.
Per a més informació: > Link