Notícies

Els anisakis poden afectar també la salut dels peixos

29/02/2016

Aquest estudi analitza la salut i reproducció del roger de fang (Mullus barbatus) capturat a les costes mediterrànies de l'estat espanyol. Els resultats indiquen que alguns anisàkids del gènere Hysterothylacium afecten negativament la qualitat de la posta d'aquest peix. En conseqüència, la presència d'anisàkids en aquesta espècie comercial no només implica riscos de salut humana sinó que també pot afectar negativament la productivitat dels stocks pesquers.
Per a més informació: > Link