Els àcids grassos omega-3

Què s’està estudiant dels àcids grassos omega-3

Anàlisi dels lípids totals al laboratori

Actualment s’estan fent nombrosos estudis mèdics per avaluar l’eficàcia dels àcids grassos omega 3 en la prevenció de determinades malalties com la fibrosi quística i la demència, entre altres.

També es continua estudiant els efectes positius de la dieta mediterrània, rica en productes pesquers, sobre la salut dels consumidors.

S’està estudiant les espècies d’interès pesquer i els impactes que reben aquestes de l’home (sobretot de la pesca) per tal que els gestors pesquers tinguin les eines apropiades a fi de garantir la sostenibilitat de les pesqueries (i per tant de l’estoc d’omega 3 per a les futures generacions).

També s’està valorant el contingut lipídic i d’omega 3 de noves espècies i com varia aquest contingut en relació a diferents factors inherents a l’espècie en sí (reproducció, alimentació, etc), com aliens (temperatura de l’aigua, contaminació, etc).

També s’estan buscant fonts alternatives d’àcids grassos omega 3 com les algues, els microorganismes i les plantes.

Notícies