Els àcids grassos omega-3

Què fa l’administració per promocionar una dieta saludable rica en àcids grassos omega-3?

La nutrició, l’ activitat física i la obesitat son prioritats clau en la política sanitària de les administracions públiques de tot el món.

A Europa, institucions com el Departament de Salut i el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, el centre interactiu del peix, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la Direcció General per la Salut i els Consumidors de la Comissió Europea, la European Food Safety Authority i la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición estant treballant per a difondre la importància de seguir una dieta sana i equilibrada. Al Estats Units, hi ha la US Food and Drugs Administration. Així mateix, hi ha organitzacions com la Fundació Alícia i la Fundació Dieta Mediterrània que també promocionen els aliments saludables i en particular la dieta mediterrània.

Captures a la llotja

En aquest sentit, a més d’insistir en la necessitat de fer exercici diari i evitar la ingesta de productes nocius per la salut com l’alcohol i el tabac, les administracions recomanen incrementar la ingesta de productes pesquers, sobretot de peix blau, fins al doble o triple del què una persona estàndard acostuma a fer habitualment. D’aquesta manera les persones incorporarien al seu organisme més quantitats d’àcids grassos omega 3.

Algunes organitzacions governamentals han fins i tot establert dosis recomanades segons l’edat, tot i què sempre adverteixen dels possibles efectes secundaris (com per exemple diarrees o petit augment del LDL o "colesterol dolent", entre altres) i dels possibles inconvenients per alguns col·lectius (com embarassades i persones amb al·lèrgies al peix). Per tant, si es pateixen malalties o en situacions particulars (embaràs, lactància, etc), s’ha de consultar al metge.

1) Recomanacions pels adults (18 anys i majors):

  • La American Heart Association, que assessora sobre malalties cardiovasculars, recomana consumir peix al menys dos cops a la setmana. En particular, aconsella peixos amb molt de greix (peix blau).
  • La Organització Mundial de la Salut i les agències governamentals de diferents països recomanen consumir de 0.3 a 0.5 grams d’EPA +DHA diari i 0.8-1.1 grams a diari d’àcid alfa-linolènic.
  • La Fundació Alícia recomana consumir com a mínim 3 racions de peix a la setmana i intentar que com a mínim un cop sigui peix blau.

2) Recomanacions pels menors d’edat (menors de 18 anys):

  • Els àcids grassos omega-3 s’utilitzen en algunes llets formulades per a nens. Tot i així, les dosis efectives no han estat ben establertes.

Sorells

Com que els peixos grans depredadors com la tonyina i l’emperador poden també contenir força contaminants (com mercuri; veure bloc d’aquesta web dedicada a contaminants), les administracions recomanen no sobrepassar unes quantitats setmanals de la ingesta d’aquests peixos, sobretot en situacions especials (veure apartat de la web dedicat al mercuri). A Espanya, el programa Ribepeix desenvolupat per la Universitat Rovira i Virgili permet conèixer els riscos (contaminants) i beneficis (àcids grassos omega-3) a través de la nostra ingesta de peix i marisc.

Les recomanacions efectuades per les administracions de tot el món d’augmentar el consum de peix fins a dos o tres cops per setmana en els països desenvolupats, són incompatibles amb el col·lapse o disminució que estan patint moltes poblacions de peixos arreu del món. La sobrepesca està afectant sobretot els grans depredadors pelàgics com la tonyina i l’emperador, però també a peixos que viuen prop del fons com el lluç i a d’altres com la sardina i l’anxova que viuen a mitges aigües. La disminució de les captures, especialment de peix blau, fa que els majors estocs d’omega 3 que els habitants del Mare Nostrum hagin tingut mai estiguin en perill.

Per tant, s’ha de treballar per aconseguir una pesca sostenible a tots els nivells i poder recuperar les poblacions de peixos i, al mateix temps, buscar fonts alternatives d’àcids grassos omega 3 com les algues, els microorganismes i les plantes. La pesca sostenible inclou diferents accions: evitar els descartaments i la degradació o pèrdua dels hàbitats marins, efectuar una gestió adaptativa dels recursos marins en base a l’estudi i avaluació continuada (monitoring) d’aquestes recursos, creació de noves reserves marines, reducció de l’esforç pesquer i altres mesures (vedes, mides legals de captura, etc).

Sabies què?

Sabies que l’abundància de les poblacions de sardina, tonyina i anxova a la Mediterrània es troba actualment en els nivells més baixos de les darreres dècades?.

Notícies