Biotoxines

A quines espècies marines trobem les biotoxines ?

Proliferació de microalgues tòxiques
a la platja de Pals (Agència Catalana de l'Aigua)

Les biotoxines marines són produïdes per unes poques dotzenes d’algues planctòniques microscòpiques que pertanyen majoritàriament al grup dels dinoflagel·lats. La toxicitat d’aquestes substàncies depèn de la seva composició química i de la seva concentració. En ocasions,  poden presentar-se en quantitats tan elevades que es reconeixen a simple vista a la superfície de la mar per la seva coloració vermella (proliferacions de microalgues tòxiques). Els principals factors que influeixen en aquestes proliferacions són la temperatura, la transparència, la salinitat, els vents, la il·luminació i molt especialment la disponibilitat de nutrients. L’elevació dels nivells de nutrients (nitrogen i fòsfor) disponibles o eutrofització es produeix de forma natural quan estacionalment tenen lloc fenòmens d’aflorament d’aigua del fons marí carregada de nutrients cap a la superfície. Més preocupant però, és la denominada eutrofització antròpica, que té el seu origen en l’abocament al mar d’aigües residuals domèstiques i industrials i lixiviats agrícoles.

Es desconeix la raó per la qual aquestes microalgues produeixen les seves toxines. Probablement són utilitzades com una forma de competir per l’espai (amb altres espècies del plàncton) o per a combatre la predació, i fins i tot s’especula amb la idea que es produeixen com a resposta a l’exposició a concentracions atípiques de nutrients per causa de l’eutrofització. La proliferació d’algues nocives afecta greument la fauna marina i les instal·lacions aqüícoles dedicades a la producció musclos, ostres i altres cloïsses.