Sostenibilitat

Les àrees marines protegides

Actualment, les àrees marines protegides (AMPs) ja no són considerades tan sols com un instrument de conservació de la biodiversitat, sinó també una eina bàsica per la gestió de les pesqueries que promouen la protecció de les poblacions de peixos a dins les reserves i la conseqüent exportació de les larves més enllà dels seus límits. Els gestors s’encarreguen d’establir diferents nivells de protecció en funció de les zones que integren aquestes àrees, com ara: les Reserves Parcials (on determinades arts de pesca professional o modalitats de pesca recreativa hi són restringides) o les Reserves Integrals (on qualsevol extracció de recursos hi és prohibida). Actualment existeixen més de 10.000 AMPs a nivell mundial (677 només a la Mediterrània) que contribueixen a la sostenibilitat dels recursos i els ecosistemes. És essencial però, que existeixi un ferm compromís de les parts afectades per tal d’assolir l’equilibri idoni que desemboqui en la sostenibilitat dels recursos a llarg termini: que l’administració es comprometi a adoptar mesures coherents i s’ocupi de fer-les complir; que els gestors de les AMPs centrin part dels seus esforços humans, de gestió i financers a aquest efecte, i a desenvolupar tasques informatives i d’educació ambiental; que els pescadors (ja siguin professionals o recreatius) tinguin bona predisposició en el compliment de la normativa vigent i que a més segueixin un propi codi moral lògic, construït a partir del coneixement i la educació.

pescadors

Foto: escórpora a la reserva marina de Cap de Creus (Mediterrània nord-occidental)

Notícies