Sostenibilitat

Què és el furtivisme?

El furtivisme és un factor que pot afectar directa o indirectament la sostenibilitat dels recursos. Normalment té a veure amb l’incompliment de la normativa vigent, ja sigui relativa a la pesca professional o a la pesca recreativa, però pot tenir també un component ètic si parlem de quan un pescador actua deliberadament en contra del codi moral. Alguns exemples clars i que tenen lloc sovint en els nostres mars i oceans tenen a veure amb:

  • La utilització d’arts i modalitats de pesca prohibits.
  • La utilització d’arts amb dimensions per sobre de les establertes legalment.
  • La pràctica de l’activitat en zones protegides o restringides (p.ex. zones de Reserva Integral a les àrees marines protegides).
  • Els excessos en les captures (sobrepassar les quotes establertes per llei), ja sigui en nombre de captures o en termes de pes.
  • Incompliment de les talles mínimes de captura.
  • La captura d’espècies prohibides.
  • La venda de les captures en la pesca recreativa.

Cal esmentar que existeixen diferències importants pel que fa al compliment de la normativa per part dels pescadors entre la Mediterrània i altres parts del món. Un exemple clar és a l’Atlàntic Nord, on es produeix una millor implementació i un millor control de les normes. A més, determinats tipus de pesca com per exemple la pesca de ròssec sol estar controlada via satèl·lit, a diferència d’altres tipus com l’artesanal o la pesca recreativa que únicament pot ser controlada in situ pels organismes competents en termes de vigilància.

Notícies