La Mar de Salut


  • Els factors ambientals, la nutrició i l’estil de vida juguen un paper important en les causes de moltes malalties, mentre que l’estructura genètica afecta la susceptibilitat a patir alguns problemes de salut.
  • La salut d’una persona depèn en part d’ una dieta equilibrada i per això l’alimentació i la salut humana interaccionen constantment.
  • La mar ens proporciona aliments saludables rics en àcids grassos omega-3 que contribueixen a prevenir determinades malalties.
  • Amb tot, els productes pesquers també poden produir alguns problemes de salut per la presència de determinats contaminants, paràsits i biotoxines.
  • Globalment, menjar peix té més beneficis que riscos per a la nostra salut, tot i què per això aquests darrers han d’estar ben estudiats i controlats.
  • A més dels productes pesquers, el mar també ens proporciona llocs per a l’esbarjo i l’esport (nedar, bussejar, fer caiac, etc), activitats que contribueixen al benestar de les persones. Del mar també se n’extreuen espècies que constitueixen la base per al descobriment de noves medicines anticancerígenes i antibacterianes.
  • Malgrat tot, diferents factors relacionats amb l'activitat humana com la sobrepesca, la contaminació i el canvi climàtic estan fent desaparèixer els beneficis procedents del mar i augmentant els riscos. Cal mantenir uns ecosistemes marins sans per a què aquests puguin continuar aportant aspectes positius per la nostra salut.
  • Per tot això és important mantenir la mar i els seus recursos pesquers en bon estat. Com que la nostra salut depèn de la del mar, és important protegir els ecosistemes marins i la seva biodiversitat. MAR SANA, GENT SANA!

Per a més informació:

Jornades «Biodiversitat marina i salut humana » que va tenir lloc a la Universitat de Girona el 2009 | >Link

La salut i el mar (article Diari el Punt) | >Link

Els oceans i la salut humana  (Harvard Medical School, en anglès) | >Link

L'impacte sobre la salut humana i la dels oceans varia en funció de l'espècie de peix que escollim per al nostre consum (National Geographic, en anglès) | >Link

Biodiversitat marina mediterrània i salut humana. Marine Pollution Bulletin 60(10): 1640-1646 (2010)

Sustainable seafood: | >Link

MSC: | >Link

Sospeix | >Link

Oceans & Human Health Initiative | >Link


Beneficis que aporta el peix a la salut humana

Font: A. M. Bernstein, et.al. Circulation. 2010; T. Norat, et.al. JNCI. J. Nati. Cancer Inst. 2005; Y. Wang and M.A. Beydoun. Int. J. Obes. (Lond.). 2009.

Pdf consumidor: >Link

Pdf professional: >Link


Videos: sobre els oceans i la salut humana