Biotoxines

Per a més informació

Videos

Documents:

Biotoxines en productes pesquers (Agència Catalana de Seguretat Alimentària? | >Link

Biotoxines marines (FAO) | >Link

Red Ibérica de Algas Tóxicas y Biotoxinas | >Link

Biotoxines marines (Agence National de Securité Sanitaire de França, en francès) | >Link

Proliferacions de microalgues tòxiques  (CSIC) | >Link

Proliferacions de microalgues tòxiques I (NOAA, en anglès) | >Link

Proliferacions de microalgues tòxiques II (WHOI, en anglès) | >Link

Proliferacions de microalgues tòxiques III (CDC, en anglès) | >Link

Proliferacions de microalgues tòxiques IV (UNESCO, en anglès) | >Link

Depuració dels bivalves (FAO) | >Link

Una gran bloom de microalgues nocives al Golf Pèrsic (El País) | >Link

Microalgues tòxiques i pesca a Màlaga (La Opinión de Màlaga) | >Link

Biotoxines i mamífers marins (The Oceanography Society, en anglès) | >Link