Notícies

S’ha de tancar dos terços dels oceans per protegir els recursos pesquers

29/02/2016

A l’alta mar (que representa el 60% dels oceans a nivell global), fora de les Zones Econòmiques Exclusives (ZEE) dels països, la pesca no està subjecte a les mateixes lleis i la gestió dels recursos en aquestes extenses àrees és una tasca extremadament complexa per als gestors de les pesqueries, que contribueixen d’aquesta manera a la sobreexplotació d’alguns estocs. Flotes de determinats països, desenvolupen la seva activitat en els límits de ZEE d’altres països, de manera que es generen conflictes, s’exerceix una pressió addicional i excessiva sobre els seus recursos, i al mateix temps limiten les possibilitats de captura dels pescadors d’aquella àrea (sobretot en zones més pobres). Així, un estudi recent ha demostrat els efectes d’un eventual tancament de la pesca en zones d’alta mar: hi hauria una mínima reducció en les actuals captures, ja que els mateixos estocs de peixos serien probablement capturats en les aigües nacionals; algunes economies es veurien molt beneficiades; els estocs estarien més ben gestionats.
Per a més informació: > Link