Notícies

La pesca recreativa a la Mediterrània és més perillosa del què hom pensava

29/02/2016

Un 10% dels adults que viuen en països desenvolupats practica la pesca recreativa, que al mar Mediterrani representa al voltant d'un 10% de la producció total de les pesqueres. Malgrat la seva importància, aquesta pesca no està tan controlada ni estudiada com la professional. Per primera vegada, un estudi examina aquesta activitat, amb uns efectes biològics i ecològics sobre les poblacions de peixos i els ecosistemes marins que cada vegada s'assemblen més als de la pesca artesanal, en determinades zones. Alguns d'aquests impactes que aquesta activitat genera són: la captura d'espècies vulnerables, la gran diversitat d'espècies que es capturen, l'ús d'espècies exòtiques com a esquer, la pèrdua o abandonament d'aparells i materials de pesca o la importància de promoure la pràctica de la captura i alliberament.
Per a més informació:> Link