Notícies

Oceana estima que la meitat de les captures de les Illes Balears en els darrers 60 anys no s’ha declarat

29/02/2016

Oceana ha estimat que les captures reals de la pesca a les Balears són més de dues vegades superiors a les oficials en el període de 1950 a 2010. Per a realitzar el càlcul, s’han afegit als registres dels desembarcaments oficials (248.000 tones) les captures que no hi consten. El total ascendeix a 570.000 t, incloent un 24% de vendes en el mercat negre i un 18% de captures descartades per la borda. La pesca recreativa és la fracció que més ha augmentat amb el temps, essent les seves captures l’any 2010 superiors a les de la pesca professional artesanal, representant un 24% i un 11% respectivament, respecte a les captures estimades reals totals per aquest any. L’estudi, en el que s’han invertit dos anys, és l’aportació d’Oceana al projecte Sea Around Us que lidera el Dr. Daniel Pauly de la Universitat de British Columbia.
Per a més informació: > Link