Notícies

El roger de roca i el pagell, entre les espècies més parasitades per Anisakis

29/02/2016

Aquest estudi avalua la prevalença dels nematodes de la família Anisakidae a 10 especies de peixos comercials capturats a les costes mediterrànies de l'estat espanyol. En termes generals, un 13,1% dels peixos estaven parasitats per anisàkids, essent el roger de roca (Mullus surmuletus) i el pagell (Pagellus erythrinus) les especies més parasitades.
Per a més informació: > Link