Sostenibilitat

Quins tipus de pesca existeixen?

Essencialment podem dividir la pesca en dos grans blocs: la pesca professional i la pesca recreativa. La primera està directament vinculada a la comercialització de les captures, la segona, és la pesca amateur que es practica principalment per plaer o esport i on la venda de les captures està prohibida. Val a dir que, tot i haver-hi una consciència generalitzada sobre un major impacte de la pesca professional vers els recursos i els ecosistemes, s’ha demostrat que la pesca recreativa exerceix també una pressió gens menyspreable.

La pesca professional (> Link) es divideix en els següents dos grans tipus:

La pesca artesanal: és una pesca costanera, a petita escala i es realitza amb petites embarcacions. Utilitza arts tradicionals de dimensions més aviat reduïdes i sovint més selectives que les que utilitza la pesca industrial. Alguns dels arts més utilitzats actualment a la Mediterrània són: el tresmall, la solta, el palangre, la nansa per a pop roquer, la bolitxa (o bonitolera) i la potera. Segons els estudis, és la pesca que pot ser més sostenible, no només des del punt de vista social (perquè en proporció a la pesca industrial genera més llocs de treball) sinó també des del punt de vista ambiental (perquè genera pocs descarts en comparació a la pesca industrial, no realitza captures tan grans com la pesca industrial, no fa tan malbé els fons marins i gasta menys combustible, amb menys emissions de CO2). Amb tot, cal estudiar i gestionar bé els seus impactes, derivats d’una pesca selectiva que selecciona sovint espècies vulnerables i grans reproductors (els de millor qualitat), un fenomen que també passa en algunes modalitats de pesca recreativa.


 pescadors


Fotos: Pescadors artesanals

La pesca industrial: és la pesca a mitjana-gran escala realitzada per embarcacions de dimensions variables, però en general més grans que les de la pesca artesanal. Destaquen principalment la pesca d’arrossegament (ròssec o bou) i la pesca d’encerclament. El primer és un mètode de pesca que es fa arrossegant una xarxa de pesca a través del fons del mar i es divideix entre l’arrossegament sobre el fons marí i l’arrossegament en la zona per sobre de la del fons. Si es realitza a fondàries mitjanes, captura peixos pelàgics com l’anxova, la tonyina i el verat, en canvi, si s’arrossega sobre el fons marí, sol capturar espècies com el bacallà, calamars, gambes i peixos de roca. El volum de descarts i l’impacte que genera sobre els fons sol ser molt important. El segon, és un art de pesca que es realitza de nit i consisteix en situar una barca petita amb un focus a l'aigua que atrau als peixos i, amb un barca molt més gran amb l'ajut d'una xarxa, encercla la més petita i captura els peixos que, atrets per la llum del focus, van cap al parany. Dins aquesta modalitat i a més gran escala hi trobem la pesca de la tonyina vermella, realitzada eminentment per grans embarcacions d’encerclament que processen les captures dins la mateixa embarcació.

pescadors


Foto: pesca d’arrossegament

pescadors


Foto: pesca amb tranyina (encerclament)

La pesca recreativa (> Link; > Link) es divideix en 4 grans tipus amb les respectives modalitats:

Pesca des d’una embarcació: pesca amb canya de fons; línia de mà; curricà de fons; curricà de superfície; pesca d’altura; spinning; jigging; brumeig; pesca de cefalòpodes; etc.

Pesca des de la costa: pesca amb canya de fons; línia de mà; spinning; pesca a l’amagada; suret o boia; etc.

Pesca submarina: es realitza a pulmó lliure (apnea) i amb un fusell, i sol practicar-se al forat, a la caiguda, a l’aguait o a l’espera.

Marisqueig: recol·lecció de musclos, eriçons, cargols i altres organismes situats principalment a la zona mediolitoral o infralitoral, i que sol realitzar-se amb les mans o mitjançant estris com ganivets o garoteres.

pescadors pescadors


Pescadors recreatius

Notícies